Bonzouti :: Jacmel :: Santé

Sitiyasyon Lopital Sen Michèl
Lopital sen Michel jakmèl la, pi gran sant ospitalye rejyon an ki pou resevwa malad, pou bay swen, trouve li pi malad ke pasyan yo. Lopital sen...