Forty-Five Soldiers Nòt pou laprès

Se ak anpil tristès ak chargren nap anonse disparisyon gwo potorik gason sa, Manager Stanley Bob Depestre jou kit e 7 septanm 2013 nan yon terib aksidan sou wout Meyer a . Bob te reprezante yon papa pou nou, yon gw o mapou, yon militant, yon konbatan .
Nou menm staf 45, fanmi Bob ap remèsye tout zanmi , tout medya tout fanatic tout patizan ak senpatizan ki panse ak nou e ki pataje lapenn sa ak nou. Mèsi pou sipò nou ak prezans nou se nou ki bann kouraj pou n kontinye lit la. Mèsi, rèv la pap mouri nap kenbe la … Jakmèl jou ki te 08-09-2013.


Share this post